VERGOEDING EN TARIEVEN

VERGOEDING FYSIOTHERAPIE 2023

Een fysiotherapeutische behandeling wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij elke verzekeraar en elk pakket is dit anders. Het is dan ook goed om na te gaan of u verzekerd bent voor fysiotherapie en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Wanneer u ‘basis’ verzekerd bent ontvangt u een particuliere nota, op basis van de vastgestelde tarieven. De tarieven kunt u vinden op de website en ze hangen in de praktijk. Fysiotherapie CADANS heeft in 2023 met alle zorgverzekeraars een contract.

Volwassenen

Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20ste behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.

Voor alle andere klachten en aandoeningen wordt fysiotherapie alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Wij raden u dus aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2023 dat maximaal 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Voor chronische indicaties worden alle behandelingen uit de basisverzekering vergoed.

Voor meer informatie kunt u kijken op

Massage 

De behandelingen massage komen voor eigen rekening en worden niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. U krijgt hiervoor een particuliere nota.

TARIEVEN FYSIOTHERAPIE 2023

Zitting fysiotherapie  € 32,00
Intake en onderzoek aan huis na verwijzing  € 51,00
Zitting manuele therapie  € 42,00
Behandeling aan huis  € 44,00
Screening, Intake en onderzoek  € 52,00
Intake en onderzoek na verwijzing  € 39,00
zitting manuele therapie aan huis  € 54,00
Niet nagekomen afspraak volledige tarief
Online zitting
Eenvoudige, korte rapporten  € 32,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten  € 50,00
Massage 30 minuten  € 27,50
Telefonisch consult
afzeggen

Afzeggen

U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren wijzigen of afzeggen. Meldt u zich niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de consultkosten bij u in rekening te brengen. Bij niet nagekomen afspraken betalen zorgverzekeraars geen vergoeding uit.

klacht

Tevreden?

Uiteraard hopen wij dat u tevreden bent over ons. Wanneer u niet tevreden bent, blijf daar dan niet mee rondlopen. Bespreek dit bij voorkeur direct met de betreffende behandelaar. Een gesprek hierover klaart meestal gelijk de lucht. Mocht u er niet samen uitkomen, dan kunt u extra informatie vinden in de folder in de wachtruimte of ga naar http://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit.

foto Suus waalbrug

- Get On Your Feet -

© Fysiotherapie Cadans